Obavještenja za roditelje

  • Spiskovi-djece-2023-2024

    u JU za predškolski odgoj i obrazovanje "Naše dijete" za pedagošku 2023./2024. godinu
  • Odluka o upisu i prijemu djece

    u JU za predškolski odgoj i obrazovanje "Naše dijete" za pedagošku 2023./2024. godinu br. 01-34-1772/2023 od 01.06.2023. godine
  • Oglas za prijem i upis djece

    u JU za predškolski odgoj i obrazovanje "Naše dijete" za pedagošku 2023./2024. godinu br. 01-34-1772/2023 od 01.06.2023. godine
  • Odluka o utvrđivanju kriterija

    za upis i prijem djece u predškolsku ustanovu br. 02-04-1755/2023 od 31.05.2023. godine
  • Zahtjev za upis djeteta

    u vrtiće JU "Naše dijete" Tuzla
  • Odluka o visini iznosa

    participacije korisnika usluga sa kriterijima za umanjenje br. 02-04-1754/2023 od 31.05.2023. godine