Obavještenja za roditelje

 • Spiskovi-djece-2023-2024

  u JU za predškolski odgoj i obrazovanje "Naše dijete" za pedagošku 2023./2024. godinu
 • Odluka o upisu i prijemu djece

  u JU za predškolski odgoj i obrazovanje "Naše dijete" za pedagošku 2023./2024. godinu br. 01-34-1772/2023 od 01.06.2023. godine
 • Oglas za prijem i upis djece

  u JU za predškolski odgoj i obrazovanje "Naše dijete" za pedagošku 2023./2024. godinu br. 01-34-1772/2023 od 01.06.2023. godine
 • Odluka o utvrđivanju kriterija

  za upis i prijem djece u predškolsku ustanovu br. 02-04-1755/2023 od 31.05.2023. godine
 • Zahtjev za upis djeteta

  u vrtiće JU "Naše dijete" Tuzla
 • Odluka o visini iznosa

  participacije korisnika usluga sa kriterijima za umanjenje br. 02-04-1754/2023 od 31.05.2023. godine