Dokumenti

 • Pravilnik izmjena

  JU Naše dijete

  Pravilnik izmjena

  JU Naše dijete

  Pravilnik izmjena

  JU Naše dijete

  Godišnji program rada

  JU Naše dijete

  Godišnji izvještaj

  JU Naše dijete

  Godišnji program rada

  JU Naše dijete

  Godišnji izvještaj

  JU Naše dijete

  Dopune Kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu corona virusa (COVID-19) u predškolskoj ustanovi

  JU Naše dijete

  Odluku o utvrđivanju kriterija za upis i Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o prijemu djece

  JU Naše dijete

  Izjava za treća lica

  JU Naše dijete

  Izjava za radnike

  JU Naše dijete

  Procedure

  JU Naše dijete

  Pravila

  JU Naše dijete

  Godišnji program rada JU Naše dijete za period

  01.09.2019 do 31.08.2020 godine

  Godišnji izvještaj o radu JU Nase dijete

  1. septembar 2018 - 31. avgust 2019. godine

  Pravilnik o procedurama i bodovanju kandidata

  prilikom prijema u radni odnos u JU "Naše dijete" Tuzla

  Pravilnik o prijemu djece

  u JU "Naše dijete" Tuzla

  Izvještaj o poslovanju

  za 2018. godinu | 25.03.2019.

  Izvještaj o poslovanju

  za 2015. godinu | 24.05.2016.

  Program mjera

  zaštite sigurnosti i prevencije