COVID-19 Procedure

 • Obavijest za korisnike

  JU Naše dijete
 • Izjava - Evidencioni list za dijete

  JU Naše dijete
 • Izjava - Evidencioni list za uposlenika

  JU Naše dijete
 • Procedure za organizaciju i mjere zaštite prilikom realizacije produženog boravka (školska djeca)

  JU Naše dijete
 • Procedure za izmjenu procedura o organizaciji rada, održavanju higijene i prijemu djece

  JU Naše dijete
 • Procedure za izmjenu procedura o organizaciji rada, održavanju higijene i prijemu djece 2

  JU Naše dijete
 • Dopune kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu corona virusa (COVID-19)

  JU Naše dijete
 • Izjava za treća lica

  JU Naše dijete