COVID-19 Procedure

 • Odluka kriznog štaba

  JU Naše dijete
 • Izjava i temperaturna lista za djecu

  JU Naše dijete
 • Izjava za zaposlenike

  JU Naše dijete
 • Izjava

  JU Naše dijete
 • Procedure za postupanje u slučaju pojave COVID 19 virusa u vrtiću

  JU Naše dijete
 • Procedure o organizaciji rada, održavanju higijene i prijemu djece

  JU Naše dijete
 • Procedure za rad i organizaciju

  JU Naše dijete
 • Procedure i obavijest za roditelje

  JU Naše dijete
 • Obavijest za korisnike

  JU Naše dijete
 • Izjava - Evidencioni list za dijete

  JU Naše dijete
 • Izjava - Evidencioni list za uposlenika

  JU Naše dijete
 • Procedure za organizaciju i mjere zaštite prilikom realizacije produženog boravka (školska djeca)

  JU Naše dijete
 • Procedure za izmjenu procedura o organizaciji rada, održavanju higijene i prijemu djece

  JU Naše dijete
 • Procedure za izmjenu procedura o organizaciji rada, održavanju higijene i prijemu djece 2

  JU Naše dijete
 • Dopune kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu corona virusa (COVID-19)

  JU Naše dijete
 • Izjava za treća lica

  JU Naše dijete