"Obilježavanja Međunarodnog dana invaliditeta"

06 Decembra, 2023

Odlukom Ujedinjenih nacija 3. decembar proglašen je Međunarodnim danom
osoba s invaliditetom. Komisija za ljudska prava Ujedinjenih nacija
pozvala je zemlje članice da 3.  decembar obilježavaju sa ciljem
podizanja svjesnosti o pitanjima jednakosti ljudskih prava i učešća
osoba s invaliditetom u društvu. Uključivanje osoba s invaliditetom u
sve segmente društva jedan je od ključnih uslova za poštivanje ljudskih
prava i održivi razvoj. Tema Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom
(IDPD) 2023. godine je: „Ujedinjeni u akciji za spasavanje i postizanje
ciljeva održivog razvoja za, sa i od strane osoba sa invaliditetom“.
Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da 1,3 milijarde ljudi u
svijetu ima određenu vrstu invaliditeta, što predstavlja 16% svjetske
populacije.
Tim povodom, u saradnji sa ERFom u vrtiću “Pčelica” je 04.12.2023.godine
održana kreativna radionica koju su pripremili i realizovali gosti sa
ERF-a zajedno sa djecom i odgajateljima “Medvjedića” i “Oblačića”, te
logopedom i somatopedom vrtića.
Radionica se sastojala iz dva dijela, edukativnog i kreativnog, sa
mnoštvom kreativnih zadataka, na zadovoljstvo svih koji su učestvovali.

Voćne dekoracije u Snjeguljici“Po čemu je ovaj zimski dan u vrtiću ”Zeko” bio drugačiji?”