"Obilježavanje Dana oružanih snaga BiH"

30 Novembra, 2023

 Povodom obilježavanja 18. godišnjice od osnivanja Oružanih snaga
Bosne i Hercegovine u kasarni Dubrave je održan Dan otvorenih vrata. Za
djecu vrtića Poletarac upriličena je posjeta i predstavljanje
naoružanja, opreme i vještina kojima raspolažu. Djeca su tako imala
priliku upoznati značaj oružanih snaga u cilju zaštite i odbrane
građana, a ne provođenju nasilja kako se vojske doživljavaju u ovo
vrijeme. Punkt deminera je bio veoma zanimljiv i edukativan, djeca su
viđala znakove opasnosti od mina, a sada su stekla veoma važna znanja o
tome.Takođe, uvidjela su značaj reda, discipline i poštivanja pravila u
vojsci,  pa tako i u životu.
Za organizaciju ove posjete zahvalni smo roditeljima Adili i Bećiru
Golić koji su nesebičnim zalaganjem kao vojnici u ovoj kasarni vidjeli
priliku da djeca razvijaju i njeguju osjećaj pripadnosti i povezanosti
sa zajednicom, steknu povjerenje u našu vojsku i požele biti u toj
misiji kada porastu.

“Sunčica i Kolibri obilježili Dan državnosti”Voćne dekoracije u Snjeguljici