Radionica - “Banana je voće, koje svako hoće” (vrtić Pčelica)

15 Novembra, 2023

Banana je tropska biljka I pripada porodici Liliaceae zajedno s ljiljanima I orhidejama. Uzgaja se zahranu, tekaoukrasnavrtnailisobnabiljka. Stablajojmogunarasti do osammetaravisine. Na vrhustablanalaze se veliki, zelenirascijepanilistoviizmeđukojih se pojavljujejednaduga grana s visećimcvatomodoko 1 metardužine. Cvjetovisužuteboje, a plodoviistogimenakaoibiljkarastu u oblikugrozdovakojimogusadržavati 50 do 150 pojedinačnihplodova.Prosječna banana težioko 120 gramaiduga je oko 15 cm. Sadržajunutar kore je mesnati, mekidiokrem do žute, narančaste, iličakkestenjasteboje. Možebitičvrst, čakigumenastkada je nezreo, mijenjajući se u nježanisatenast, ilipakmekibrašnastkadasazri. Okusmožebitiblagisladakilipolukiseo, s jabučnomaromom. Jedanodsimbolabanane je njenaprepoznatljivažutabojazrelogploda, a pored njihpostojezelene, plave, ružičasteicrnebanane. Danas je rasprostranjenovišeod 100 podvrsta banana kojesuobuhvaćenedvjemavrstama: slatkeibrašnastebanane.

Plod bananedanas je građen od oko300 pojedinačnihplodovaiimamasu od 50 – 60 kg. Jedan plod činegrupesastavljeneod 10 do 16 pojedinačnih plodova. Proizvođači banana za takvu grupu koristenazivruka, a svakupojedinubananunazivajuprstom. Povezano je to s arapskomriječizaprste (banan).

Bananesadrže 74% vode, 1% bjelančevina, 0,5% masti, 13,5% šećera, 23% ugljikohidratai 3,4% biljnihvlakana. Bogatesukalijemimanganom a sadržeimagnezij, kalcij, fluor, fosfor, željezo, cinkibakar. Bananesuistotakobogateivitaminima, najvišesadrže beta-karoten, vitaminegrupe B, tevitamine C i E.Bananesadrževiševitamina B6 odbilokojegdrugogvoća.Službenosučetvrtanajvažnijaprehrambenanamirnica u svijetu, nakonriže, pšeniceikukuruza.Bananesumnogimaomiljenovoće, kojeakonisteznaliimasvojmeđunarodnidan, koji se obilježava 15.04., temuzej “Banana Club Museum” u Kaliforniji, sapreko 170.000 komada banana. S obziromnasveinteresantnečinjenice ne baštakopoznate, a vezanezabananu, 13.11.2023.godine u vrtiću “Pčelica” je održanaradionicazadjecuiroditelje pod nazivom “Banana je voće, kojesvakohoće”. Radionicusupripremiliodgajateljiodgojnihgrupa “Medvjedići”Emina H. i Hasan B., “Oblačići”Jasmina T. iSunita H., koordinatorLejla Ć., telogopedvrtića “Pčelica” Ivona D. Radionici je prisustvovaovelikibrojroditelja, kojisuaktivnoučestvovaliikaokreatoriikaorealizatoritemeradionice, koja je prepoznatakaoveomapoučnaiinteresantna.

Tuzla, novembar 2023.godine Ivona Dragutinović/dipl.defektolog-logoped

SVJETSKI JE DAN LJUBAZNOSTIRazumi, prihvati, voli – Međunarodni dan tolerancije