Izrada figura od gline

19 Marta, 2019

U vrtiću Poletarac je održana radionica za djecu na temu: “Izrada figura od gline”, senzomotorna stimulacija kroz kreativnu terapiju.

Cilj ove radionice je, pored stimulacije fine motorike, perceptivno – motoričkih sposobnosti i senzorne integracije, poticanje kreativnih potencijala kod djece, komunikacije, socijalizacije i prilagođavanja. 

Ujedno želimo najaviti i radionicu za roditelje koja će se održati 21.03.2019.godine u 15:30 sati u vrtiću Poletarac na temu “Psihomotorni razvoj djece i kako ga poticati”.

U posjeti „Galeriji Mandžić“ TuzlaU susret proljeću