"Poligon prepreka - stimulacija i razvoj motoričkih sposobnosti kod djece"

29 Januara, 2019

Radionica za djecu “Poligon prepreka – stimulacija i razvoj motoričkih sposobnosti kod djece” realizovana je 28.01.2019. godine u vrtiću “Poletarac”.

Poligon je sadržavao aktivnosti za savladavanje prostora, prepreka, otpora i aktivnosti za manipulaciju predmetima. Cilj ove radionice bio je osmisliti poligon prepreka za djecu predškolskog uzrasta, a koja ima za cilj stimulaciju više motoričkih sposobnosti kod djece ( snagu, brzinu, ravnotežu i koordinaciju).

Kroz ovaj poligon djeca su se, pored motoričkih sposobnosti, učila timskom radu i disciplini.

Divan dan na snijeguU trećoj sedmici još 23 novih klizačica i klizača