Međunarodni dan djeteta

21 Novembra, 2019

U svijetu se ove sedmice obilježava Međunarodni dan djeteta, čiji je cilj da podsjeti i senzibiliše javnost o potrebi zaštite djece i maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.

To je prvi dokument u kojem se djetetu pristupa kao subjektu s pravima, a ne samo kao osobi kojoj je potrebna posebna zaštita. Za razliku od Deklaracije o pravima djeteta (1959.) koja ima moralnu snagu, Konvencija o pravima djeteta je pravni akt koji ima snagu zakona i obavezuje stranke na pridržavanje njenih odredbi i uključuje pravo nadziranja primjene u državama koje su ju prihvatile.

U skladu sa programskim sadržajima odgojno obrazovnog rada u vrtićima,  a koji se odnose na obilježavanje značajnih datuma, obilježen je Međunarodni dan djeteta U vrtiću „Zeko“ su nakon realizovane aktivnosti i kreativne radionice djeca i odgajatelji prošetali naseljem i prolaznicima skrenuli pažnju i podsjetili ih na 10 dječijih zapovijesti:

1. Moje su ruke male: ne očekujte savršenstvo dok spremam krevet ili bacam loptu.

2. Moje su noge kratke, usporite kako bih vas mogao stići.

3. Moje oči nisu vidjele svijet kao što su vaše. Pomozite mi da otkrijem svijet. Nemojte me sputavati.

4. Kućni posao neće pobjeći. Provedite vrijeme sa mnom, neću još dugo biti malen.

5. Ja sam vaš poseban dar, tako sa mnom i postupajte.

6. Treba mi vaša podrška dok rastem: nemojte me kažnjavati. Zapamtite: možete prigovarati mojim postupcima, bez da prigovarate meni.

7. Pružite mi slobodu samostalnog odlučivanja.  Dopustite mi da pogriješim, kako bih naučio iz vlastitih grešaka. Tako ću jednog dana donositi dobre odluke.

8. Nemojte se bojati otići bez mene na vikned. To je odličan način da sebi pokažete da ste sebi međusobno važni.

9. Znam da je teško, ali nemojte me porediti sa braćom ili sestrama ili sa drugom djecom.

10. Nemojte raditi stvari umjesto mene. Tada osjećam da način na koji ja radim stvari nije dobar i da vas razočaram.

Zapamtite: volim vas više od svega. Vi ste moj svijet, i sve što učinite ili ne učinite ostavlja traga u mom srcu.

Obilježili smo Međunarodni dan ljubaznostiPosjetili smo RTV Slon