Povratak u vrtić

03 Septembra, 2021

Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ je institucija od posebnog društvenog značaja koja u ovom gradu egzistira više od 75 godina. Ustanova se bavi odgojem, obrazovanjem, smještajem i brigom o djeci te na specifičan način doprinosi ostvarivanju jedinstvenog cilja odgoja i obrazovanja.

Odgoj i obrazovanje djece u ranom djetinjstvu obuhvata odgoj, obrazovanje, njegu, zdravstvenu  i socijalnu zaštitu djece uzrasta od 6 mjeseci do polaska u školu. Predškolska ustanova je mjesto gdje djeca treba da doživljavaju i ostvaruju cjelinu življenja u osjetljivom periodu svog razvoja i na taj način se pripremaju za budući život i rad. Rani predškolski odgoj i obrazovanje djece ima posebnu ulogu u dijelu koji se odnosi na početnu socijalizaciju djece, a isto tako daje dragocjen doprinos socijalnoj sigurnosti roditelja.  

Prema savremenim pedagoškim konceptima u vrtićima se pridaje važnost stvaranju složene, stimulativne okoline koja će davati poticaj i mogućnost za izražavanje djetetovih stvaralačkih sposobnosti, stvaranja pozitivne emocionalne klime i komunikacije, druženja i interakcije, te razvoju prosocijalnih ponašanja i empatije kao što je dijeljenje sa drugina, sarađivanje, saosjećanje, pomaganje i briga o drugima.

Djeca vrtića Zeko su nam svojim reakcijama na početku pedagoške godine dokazala koliko im je važan boravak u vrtiću i druženje sa vršnjacima. Nakon ljetnje pauze i godišnjih odmora sa radošću su ušla u svoje sobe kako bi se igrala, družila, istraživala i stekla nova znanja i vještine zajedno sa drugarima i svojim odgajateljicama.

Pokazni čas svjetski poznate franšize BrainOBrain u JU Naše dijete TuzlaPravo na pismenost