Stručno usavršavanje povodom Evropskog dana logopedije

07 Marta, 2019

Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli je u saradnji sa JU za predškolski odgoj i obrazovanje „ Naše dijete „ i Centrom za rani rast i razvoj  Doma zdravlja „ Mustafa Šehović „ Tuzla obilježio Evropski dan logopedije 06.03.2019.god.

U cilju širenja svjesnosti o ranom prepoznavanju govorno – jezičkih poremećaja u saradnji sa članovima Stručnog tima JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Lejlom Bajrami, dipl.pedagogom-psihologom i  Aidom Junuzović, dipl.logopedom, održano je predavanje u vrtiću  „Sunčica„.Predavanje je bilo namjenjeno roditeljima, odgajateljima i članovima Stručnog tima JU„ Naše dijete„ u cilju njihovog stručnog usavršavanja  sa temama:

  1. Rano otkrivanje disleksije i razvoj predčitalačkih vještina, dr.sc. Mirela Duranović, redovni profesor
  2. Značaj ranog otkrivanja djece sa usporenim razvojem govora, dr. sc. Jasmina Klebić
6. mart – Evropski dan logopedije„Volim te mama“