ULOGA I ZNAČAJ SPORTA U HOLISTIČKOM PRISTUPU RAZVOJA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI

14 Maja, 2024

Društvo odgojno- obrazovnih zaposlenika predškolskih Ustanova u FBiH u Sarajevu je od 10. do 12. maja organizovalo 22. Stručne susrete predškolskih radnika u FBiH. Tema stručnih susreta je „Uloga i značaj sporta,umjetnosti i kulture u holističkom pristupu razvoja djece predškolske dobi“. Program susreta je obogaćen izlaganjima stručnjaka sa Pedagoškog (Prof. dr. Merima Čaušević ) i Filozofskog fakulteta Sarajevo (Prof. dr. Lejla Kafedžić), kao i Doc. dr. Nedima Kraišnika COI „Step by Step“ .

Kao moderatori su bili stručni saradnici i odgajatelja iz Sarajeva, Mostara, Tuzle, Zenice, Viteza, Bužima, ali i gosti iz Cetinja i Kikinde. U plenarnom dijelu teme su bile: „Standardi kvalitete rada predškolskih ustanova“, „Vršnjačka podrška u najranijoj dobi- krugovi prijatelja“, te „Transformacija sigurnosti hrane: digitalizacija HACCP sistema u vrtićima“ .

Naši odgajatelji i članovi stručnog tima su prezentovali aktivnosti koje ukazuju na značaj i ulogu sporta i sportskih aktivnosti na cjelokupan rast i razvoj djece,kao i značaj saradnje sa lokalnom zajednicom i roditeljima u pripremi i realizaciji raznih aktivnosti u kojima se djeci približava značaj tjelesnih aktivnosti i razvija interes za sport. Ovim radom se ukazalo na ulogu odgajatelja i stručnih saradnika predškolskih ustanova u stvaranju kvalitetnih poticaja u svrhu zadovoljenja dječijih potreba za kretanjem, kao i razvoju socio-emocionalnih, govornih i kognitivnih sposobnosti. Svi stručni radovi su objavljeni na CD-u udruženja.

Moderatori :

Damir Hadžiabdić mr sci. prof tjelesnog odgoja i sporta

DraganaNarančićprof. predškolskog odgoja,odgajatelj

Larisa Alić prof.predškolskog odgoja, odgajatelj

Samira Muharemović dipl. defektolog, somatoped

Selma Avdić dipl. defektolog, logoped

Vesna Hadžić prof.predškolskogodgoja,odgajatelj

78. godišnjicaZnačajni datumi