Vježbe za razvoj govora kod djece možete da pretvorite u igru

30 Marta, 2020

PREDLAŽEM VAM KORISNE I ZABAVNE AKTIVNOSTI ZA STIMULACIJU GOVORA KOD MALIŠANA

Posljednjih vrijeme  veoma je aktuelno i često postavljeno pitanje roditelja  – Kako stimulisati razvoj govora kod djece? Odgovor koji bi trebalo da bude prvi jeste: Kroz živu riječ!  Pričajte, opisujte djeci šta radite od najranijeg uzrasta pa čak i dok kuhate ručak. Dijete voli da sluša Vaš glas. Čitajte knjige, slikovnice, igrajte se, skačite, trčite, crtajte. Osnov za razvoj govora jeste i razvijena motorika.

Sa svim ovim igrama stimulišemo razvoj govora kod djece ali i još mnogo toga…

1. Prepoznaj zvuk 

Djetetu puštamo različite zvuke životinja, predmeta, mašina koje ono treba da imenuje i da oponaša (uvijek je zanimljivije u paru, imitirajte životinje zajedno). Zvukovi treba da budu različitnog inteziteta – od tihih ka glasnim. Kako bi aktivnost bila zabavnije ubacite i motorički dio, gdje pored oponašanja zvukova, oponašate i hod životinje ili vožnju motora BRM, BRM…

Ovom igrom pored razvoja govora stimulišemo i razvoj auditivne diskriminacije, pažnje, pamćenja,…

2. Čarobna torba – opiši mi šta si pronašao

U torbu od debljeg, neprovidnog materijala stave se različiti predmeti koji su djetetu poznati.

Dijete zavlači ruku u torbu i napipavanjem pokušava da otkrije koji je to predmet (pored stimulacije govora – bogaćenja rječnika imamo i taktilnu stimulaciju – razvoj čula dodira).

Kada se izvadi može se ukratko opisati šta se radi sa tim predmetom (npr. Ovo je češalj. Šta radimo sa njim? Češljamo kosu. Hajde da pokažemo kako češljamo kosu.)

3. Sjeti se i kaži mi… tri voćke žute boje

Ova igra se igra tako što zadamo djetetu zadatak koji bi primjera radi glasio: “Sjeti se i kaži tri predmeta koje možemo da obučemo”. Zatim dijete nabraja predmete.Nakon toga nastavljamo i proširujemo priču kako jednim imenom zovemo te predmete – “Zovemo ih odjeća”. Vremenom zadajemo da se sjeti pet predmeta, pa sedam… Pored toga, pitanja usložnjavamo: npr. “Sjeti se i kaži tri voćke koje su žute boje”. Ova aktivnost ima za cilj bogaćenje rječnika, razvoj govora, razvoj mišljenja, pamćenja, …

4. Pogodi “Ko sam ja”?

Igra “Ko sam ja” se igra ko šta roditelj (ili neko drugi) kaže: (npr.) “Ja sam jedna životinja, često živim u kući, miš me se plaši – Ko sam ja?”, a dijete treba da pogodi o kome je riječ.Ovu igru možemo igrati i dvosmijerno, da dijete zadaje zadatak za pogađanje. Kao i prethodna i ova igra ima za cilj bogaćenje rječnika, razvoj govora, razvoj mišljenja, pamćenja, …

Uz razvoj govora kod djece poboljšavate i motoriku, čulo dodira, pažnju, slušanje, mišljenje, pamćenje, kreativnost…

5. Leti, skače, pliva, hoda

Na početku je važno reći da je važno da se pažljivo slušamo. Može se igrati u paru ili u grupi. Pravilo je da kada osoba koja govori – kaže nešto istinito. A, dijete bi trebalo da izvede neki dogovoren pokret.

Npr: “Svaki put kada kažem istinu ti će pljesnuti rukama, kada kažem nešto što nije istina, ne radiš ništa. Možemo igrati naizmjenično, dodavati nove glagole (pliva, puzi, gmiže, stoji, skače,…).”

Primjer jednog “kruga”:

Riba pliva. (pljesne rukicama) … Slon hoda. (pljesne rukicama)… Ptica skače. (ništa) … Jastuk leti. (ništa)…..      

6. Kuharevo povrće

Igra se igra tako što djetetu damo nalog da se zamisli kao neko povrće, ali ne smije da kaže koje dok druga osoba ne pogodi prema opisu o kom je povrću riječ. Zato bi dijete trebalo što detaljnije da opiše sebe tj. svoje povrće i na kraju opisa da kaže “Kuvaru, pogodi ko sam!”. Takođe, ova igra se može igrati i sa postavljanjem pitanja sa odgovorima “da” i “ne”.

Primjer: Ja sam veliko okruglo povrće, crvene boje, mogu da se jedem u salati, ali i u čorbi. Kuvaru, pogodi ko sam. (Paradajz)

7. Igra suprotnosti sa loptom

Dodajemo se loptom uz izgovaranje prvo imenica, a kasnije i sintagmi imenica + pridjev. Roditelj daje prvu riječ, a dijete bacajući loptu nazad izgovara suprotnu riječ. Primjer: rano – kasno, tiho – glasno,  sporo – ubrzorano jutro – kasno veče, tiho plakanje – glasno smijanje, polako sjedni – brzo ustani.

8. Šarena igra

Svaki novi krug biramo jednu boju. Dijete udara loptom o pod i izgovara sve predmete i bića koja mogu da budu te boje. Cilj je nabrojati što više riječi i svaka riječ donosi bod. Sa ovom igrom se može organizovati i takmičenje ukoliko se igra sa grupom djece.

Primjer: Bijela boja: so, snijeg, mlijeko, riža, papir, kreda, …           Žuta boja: sunce, lav, limun, banana,…

9. Šta je zajedničko ptičici i bubamari?

Imenujte dva pojma i predložite djetetu da imenuje šta je zajedničko za ta dva pojma. Prije nego što dijete krene da imenuje, dajemo primjere kako bi dijete shvatilo šta se od njega traži.

Primjer:

√ Krava i koza su domaće životinje.
√ Kiša i snijeg padaju.
√ Ptica i bubamara lete.
√ Čovjek i pas hodaju.

Sve ove igre ne zahtijevaju pripremu i materijal (osim lopte) tako da se mogu igrati skoro u svim prilikama i svuda. Pogodne su za djecu od 3+ godina, a svaku od njih možete pojednostaviti odnosno zakomplikovati ukoliko je to potrebno.   

Selma Avdić, dipl.defektolog logoped

Ostani kod kućeIgre prstima i aktivnosti za razvoj fine motorike