"Čarobne bundeve"

16 Novembra, 2018

Poticanje kreativnog mišljenja od najranije dobi treba biti prioritet svake obrazovne institucije, naročito vrtića. Dijete ima potencijal za dugoročno kreativno stvaranje i ostvarivanje kako ličnih ciljeva, tako i onih relevantnih za njegovu okolinu. Kroz kreativne radionice djeca koriste sposobnosti koje pokrivaju gotovo sve aspekte njihovog razvoja: kognitivni, jezični, socijalni, emocionalni i fizički.

Jedna u nizu neobičnih i kreativnih aktivnosti sa djecom održana je u vrtiću Sunčica, a u kreaciji dipl.pedagoga-psihologa Bajrami Lejle i dipl.logopeda Junuzović Aide. Kreativna radionica “Čarobne bundeve” je pružila priliku djeci da međusobno sarađuju, usklađuju svoja razmišljanja i ideje kako bi zajednički došli do idejnog rješenja onoga što namjeravaju uraditi, kreativno se izraziti, osjetiti dimenziju, dogovoriti se o izboru materijala i sl.,a što predstavlja ključnu tačku njihovog socijalnog razvoja.

Iz tog razloga stvaranje prilika za djecu ranog uzrasta da se uključe u kreativne radionice postaje naš imperativ, jer takve mjere će obezbijediti sigurnu osnovu mališanima na putu ka uspjehu i sticanju većeg samopouzdanja u sebe i svoj kreativni rad.

„Školica“ u vrtiću LastavicaObilježili smo „Međunarodni dan djeteta“