Dokumenti

 • Pravilnik o procedurama i bodovanju kandidata

  prilikom prijema u radni odnos u JU "Naše dijete" Tuzla

  Pravilnik o prijemu djece

  u JU "Naše dijete" Tuzla

  Izvještaj o poslovanju

  za 2018. godinu | 25.03.2019.

  Izvještaj o poslovanju

  za 2015. godinu | 24.05.2016.

  Program mjera

  zaštite sigurnosti i prevencije