Dokumenti

 • Izmjena Pravilnika

  Izmjene i dopune Pravilnika o prijemu djece decembar 2023

  Izvještaj o poslovanju

  Izvještaj o poslovanju april 2023

  Popis preduzeća

  s kojim je JU "Naše dijete" u sukobu interesa - član 52.

  Odluka o izmjeni i dopuni pravila

  JU "Naše dijete" Tuzla

  Godišnji program rada JU "Naše dijete" za period

  01.09.2022. do 31.08.2023. godine

  Godišnji izvještaj o radu JU "Naše dijete"

  01.09.2021. - 31.08.2022. godine

  Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o prijemu djece u

  JU "Naše dijete"

  Godišnji program rada JU "Naše dijete" za period

  01.09.2021. do 31.08.2022. godine

  Godišnji izvještaj o radu JU "Naše dijete"

  01.09.2020. - 31.08.2021. godine

  Godišnji program rada JU "Naše dijete" za period

  01.09.2020. do 31.08.2021. godine

  Godišnji izvještaj o radu JU "Naše dijete"

  01.09.2019. - 31.08.2020. godine

  Dopune Kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu corona virusa (COVID-19) u predškolskoj ustanovi

  JU "Naše dijete"

  Odluku o utvrđivanju kriterija za upis i Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o prijemu djece

  JU "Naše dijete"

  Izjava za treća lica

  JU "Naše dijete"

  Izjava za radnike

  JU "Naše dijete"

  Procedure

  JU "Naše dijete"

  Pravila

  JU "Naše dijete"

  Godišnji program rada JU "Naše dijete" za period

  01.09.2019 do 31.08.2020 godine

  Godišnji izvještaj o radu JU "Naše dijete"

  1. septembar 2018 - 31. avgust 2019. godine

  Pravilnik o procedurama i bodovanju kandidata

  prilikom prijema u radni odnos u JU "Naše dijete" Tuzla

  Pravilnik o prijemu djece

  u JU "Naše dijete" Tuzla

  Izvještaj o poslovanju

  za 2018. godinu | 25.03.2019.

  Izvještaj o poslovanju

  za 2015. godinu | 24.05.2016.

  Program mjera

  zaštite sigurnosti i prevencije