Dokumenti

 • Procedure

  JU Naše dijete

  Pravila

  JU Naše dijete

  Godišnji program rada JU Naše dijete za period

  01.09.2019 do 31.08.2020 godine

  Godišnji izvještaj o radu JU Nase dijete

  1. septembar 2018 - 31. avgust 2019. godine

  Pravilnik o procedurama i bodovanju kandidata

  prilikom prijema u radni odnos u JU "Naše dijete" Tuzla

  Pravilnik o prijemu djece

  u JU "Naše dijete" Tuzla

  Izvještaj o poslovanju

  za 2018. godinu | 25.03.2019.

  Izvještaj o poslovanju

  za 2015. godinu | 24.05.2016.

  Program mjera

  zaštite sigurnosti i prevencije