Konkursi

 • Prijavni obrazac

  za prijavu na Javni konkurs JU "Naše dijete"
 • Javni konkurs

  Konkurs za prijem u radni odnos
 • Odluka o raspisivanju konkursa, odgajatelji

  o popunjavanju upraznjenih radnih mjesta i raspisivanju Javnog oglasa
 • Javni konkurs

  Konkurs za prijem u radni odons 04.04.2024.
 • Javni konkurs

  Konkurs odgajatelji duga verzija 27.02.2024.
 • Odluka oglas stručni saradnici 27.02.2024.

  o popunjavanju upraznjenih radnih mjesta i raspisivanju Javnog oglasa