Plan javnih nabavki

 • Izmjena/dopuna Plana javnih nabavki za 2023. godinu

  za potrebe JU "Naše dijete" Tuzla od 16.06.2023.
 • Izmjena/dopuna Plana javnih nabavki za 2023. godinu

  za potrebe JU "Naše dijete" Tuzla od 12.06.2023.
 • Izmjena/dopuna Plana javnih nabavki za 2023. godinu

  za potrebe JU "Naše dijete" Tuzla od 02.06.2023.
 • Izmjena/dopuna Plana javnih nabavki za 2023. godinu

  za potrebe JU "Naše dijete" Tuzla od 26.05.2023.
 • Izmjena/dopuna Plana javnih nabavki za 2023. godinu

  za potrebe JU "Naše dijete" Tuzla od 22.05.2023.
 • Prečišćeni Plan javnih nabavki za 2023. godinu

  za potrebe JU "Naše dijete" Tuzla
 • Izmjena/dopuna Plana javnih nabavki za 2023. godinu

  za potrebe JU "Naše dijete" Tuzla od 20.04.2023.
 • Izmjena/dopuna Plana javnih nabavki za 2023. godinu

  za potrebe JU "Naše dijete" Tuzla od 11.04.2023.
 • Prečišćeni Plan javnih nabavki za 2023. godinu

  za potrebe JU "Naše dijete" Tuzla
 • Izmjena/dopuna Plana javnih nabavki za 2023. godinu

  za potrebe JU "Naše dijete" Tuzla od 06.04.2023. godine
 • Izmjena/dopuna Plana javnih nabavki za 2023. godinu

  za potrebe JU "Naše dijete" Tuzla od 23.03.2023. godine
 • Izmjena/dopuna Plana javnih nabavki za 2023. godinu

  za potrebe JU "Naše dijete" Tuzla od 20.03.2023. godine
 • Izmjena/dopuna Plana javnih nabavki za 2023. godinu

  za potrebe JU "Naše dijete" Tuzla od 14.03.2023. godine
 • Izmjena/dopuna Plana javnih nabavki za 2023. godinu

  za potrebe JU "Naše dijete" Tuzla od 27.02.2023. godine
 • Izmjena/dopuna Plana javnih nabavki za 2023. godinu

  za potrebe JU "Naše dijete" Tuzla od 07.02.2023. godine
 • Izmjena/dopuna Plana javnih nabavki za 2023. godinu

  za potrebe JU "Naše dijete" Tuzla od 03.02.2023. godine
 • Izmjena/dopuna Plana javnih nabavki za 2023. godinu

  za potrebe JU "Naše dijete" Tuzla od 02.02.2023. godine
 • Izmjena/dopuna Plana javnih nabavki za 2023. godinu

  za potrebe JU "Naše dijete" Tuzla od 26.01.2023. godine
 • Plan javnih nabavki za 2023. godinu

  za potrebe JU "Naše dijete" Tuzla od 09.01.2023. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2022. godinu br. 04-11-210-19/2022 od 20.12.2022. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2022. godinu br. 04-11-210-18/2022 od 06.12.2022. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2022. godinu br. 04-11-210-17/2022 od 11.11.2022. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2022. godinu br. 04-11-210-16/2022 od 24.10.2022. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2022. godinu br. 04-11-210-15/2022 od 13.10.2022. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2022. godinu br. 04-11-210-14/2022 od 04.10.2022. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2022. godinu br. 04-11-210-13/2022 od 13.09.2022. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2022. godinu br. 04-11-210-12/2022 od 31.08.2022. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2022. godinu br. 01-11-210-11/2022 od 10.08.2022. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2022. godinu br. 01-11-210-10/2022 od 03.08.2022. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2022. godinu br. 01-11-210-9/2022 od 25.07.2022. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2022. godinu br. 01-11-210-8/2022 od 04.07.2022. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2022. godinu br. 01-11-210-7/2022 od 13.06.2022. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2022. godinu br. 04-11-210-6/2022 od 30.05.2022. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2022. godinu br. 04-11-210-5/2022 od 10.05.2022. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2022. godinu br. 04-11-210-4/2022 od 07.04.2022. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2022. godinu br. 04-11-210-3/2022 od 23.03.2022. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2022. godinu br. 04-11-210-2/2022 od 09.03.2022. godine
 • Plan nabavki Javne ustanove

  za predškolski odgoj i obrazovanje ”Naše dijete” Tuzla za 2022. godinu br. 04-11-210-1/2022 od 17.01.2022. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2021. godinu br. 04-11-767-14/2021 od 29.12.2021. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2021. godinu br. 04-11-767-13/2021 od 22.12.2021. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2021. godinu br. 04-11-767-11/2021 od 22.11.2021. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2021. godinu br. 04-11-767-10/2021 od 02.11.2021. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2021. godinu br. 04-11-767-9/2021 od 08.10.2021. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2021. godinu br. 04-11-767-8/2021 od 22.07.2021. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2021. godinu br. 04-11-767-7/2021 od 22.07.2021. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2021. godinu br. 04-11-767-6/2021 od 02.06.2021. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2021. godinu br. 04-11-767-5/2021 od 01.06.2021. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2021. godinu br. 04-11-767-4/2021 od 19.05.2021. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2021. godinu br. 04-11-767-3/2021 od 19.04.2021. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2021. godinu br. 04-11-767-2/2021 od 01.04.2021. godine
 • Plan nabavki Javne ustanove

  za predškolski odgoj i obrazovanje ”Naše dijete” Tuzla za 2021. godinu br. 04-11-767-1/2021 od 09.03.2021. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2020. godinu br. 04-11-143-12/2020 od 21.12.2020. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2020. godinu br. 04-11-143-11/2020 od 19.11.2020. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2020. godinu br. 04-11-143-10/2020 od 05.10.2020. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2020. godinu br. 04-11-143-9/2020 od 18.09.2020. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2020. godinu br. 04-11-143-8/2020 od 11.09.2020. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2020. godinu br. 04-11-143-7/2020 od 12.08.2020. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2020. godinu br. 04-11-143-6/2020 od 20.07.2020. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2020. godinu br. 04-11-143-5/2020 od 09.07.2020. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  Plana nabavki za 2020. godinu br. 04-11-143-4/2020 od 04.06.2020. godine
 • Posebna odluka o pokretanju postupka

  javne nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku dezinfekcionih sredstava za potrebe JU "Naše dijete" br. 01-11-1584-1/2020 od 14.05.2020. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  plana nabavki za 2020. godinu br. 04-11-143-3/2020 od 13.03.2020. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  plana nabavki za 2020. godinu br. 04-143-2/2020 od 05.02.2020. godine
 • Plan nabavki Javne ustanove

  za predškolski odgoj i obrazovanje ”Naše dijete” Tuzla za 2020. godinu br. 04-143/2020 od 14.01.2020. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  plana nabavki za 2019. godinu br. 01-5894/2019 od 18.12.2019. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  plana nabavki za 2019. godinu br. 01-5792/2019 od 11.12.2019. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  plana nabavki za 2019. godinu br. 01-5210/2019 od 04.11.2019. godine
 • Posebna odluka

  o pokretanju postupka javne nabavke br. 01-4767-1/2019 od 07.10.2019. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  plana nabavki za 2019. godinu br. 01-4170-1/2019 od 28.08.2019. godine
 • Posebna odluka

  o pokretanju postupka javne nabavke br. 01-4061-1/2019 od 20.08.2019. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  plana nabavki za 2019. godinu br. 01-3632/2019 od 15.07.2019. godine
 • Posebna odluka

  o pokretanju postupka javne nabavke br. 01-2915-2/2019 od 31.05.2019. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  plana nabavki za 2019. godinu br. 2729/2019 od 17.05.2019. godine
 • Posebna odluka

  o pokretanju postupka javne nabavke br. 01-2546-3/2019 od 08.05.2019. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  plana nabavki za 2019. godinu br. 2231/2019 od 19.04.2019. godine
 • Posebna odluka

  o pokretanju postupka javne nabavke br. 2151/2019 od 10.04.2019. godine
 • Posebna odluka

  o pokretanju postupka javne nabavke br. 1925/2019 od 29.03.2019. godine
 • Posebna odluka

  o pokretanju postupka javne nabavke br. 1676/2019 od 19.03.2019. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  plana nabavki za 2019. godinu br. 1163/2019 od 22.02.2019. godine
 • Posebna odluka

  o pokretanju postupka javne nabavke br. 271/2019 od 17.01.2019. godine
 • Plan nabavki Javne ustanove

  za predškolski odgoj i obrazovanje ”Naše dijete” Tuzla za 2019. godinu br. 166/2019 od 14.01.2019. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  plana nabavki za 2018. godinu br. 6969/2018 od 26.12.2018. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  plana nabavki za 2018. godinu br. 6584/2018 od 11.12.2018. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  plana nabavki za 2018. godinu br. 6244/2018 od 27.11.2018. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  plana nabavki za 2018. godinu br. 5880/2018 od 07.11.2018. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  plana nabavki za 2018. godinu br. 5463/2018 od 19.10.2018. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  plana nabavki za 2018. godinu br. 3954/2018 od 19.07.2018. godine
 • Odluka o izmjenama i dopunama

  plana nabavki za 2018. godinu br. 3878/2018 od 19.07.2018. godine
 • Plan nabavki Javne ustanove

  za predškolski odgoj i obrazovanje ”Naše dijete” Tuzla za 2018. godinu od 23.02.2018. godine