COVID-19 Procedure

 • Procedure za izmjenu procedura o organizaciji rada, održavanju higijene i prijemu djece

  JU Naše dijete
 • Procedure za izmjenu procedura o organizaciji rada, održavanju higijene i prijemu djece 2

  JU Naše dijete
 • Dopune kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu corona virusa (COVID-19)

  JU Naše dijete
 • Izjava roditelja

  JU Naše dijete
 • Izjava radnika

  JU Naše dijete
 • Izjava za treća lica

  JU Naše dijete