Nabavka usluga iz anexa II dio B

  • Poziv za dostavu ponuda

    za notarske usluge za 2019. godinu, broj 565/2019 od 30.01.2019. godine
  • Poziv za dostavu ponuda

    za Stručno usavršavanje - razni seminari za 2019. godinu, broj 563/2019 od 30.01.2019. godine