Nabavka usluga iz anexa II dio B

 • Poziv za dostavu ponuda

  za "Stručno usavršavanje - razni seminari i edukacije" za zaposlenike JU "Naše dijete" Tuzla za 2022. godinu, broj 01-11-366-2/2022 od 26.01.2022. godine
 • Poziv za dostavu ponuda

  za "Stručno usavršavanje - razni seminari i edukacije" za zaposlenike JU "Naše dijete" Tuzla za 2020. godinu, broj 01-209-2/2020 od 20.01.2020. godine
 • Prilozi za

  poziv na br. 01-5706-3/2019 - obrazac za dostavljanje ponude
 • Poziv za dostavu ponuda

  nabavka usluga nadzora alarmnih uređaja, broj 01-5706-3/2019 od 05.12.2019. godine
 • Poziv za dostavu ponuda

  za notarske usluge za 2019. godinu, broj 565/2019 od 30.01.2019. godine
 • Poziv za dostavu ponuda

  za Stručno usavršavanje - razni seminari za 2019. godinu, broj 563/2019 od 30.01.2019. godine