Odluke o izboru i poništenju

 • Odluka o poništenju

  postupka nabavke usluge škola sporta za potrebe JU "Naše dijete" Tuzla, br. 01-4089-7/2019 od 11.08.2019. godine
 • Odluka o izboru

  najpovoljnijeg ponuđača u postupku usluge škola plesa za potrebe JU "Naše dijete" Tuzla, br. 01-4088-8/2019 od 11.08.2019. godine
 • Odluka o izboru

  najpovoljnijeg ponuđača u postupku usluge škola engleskog jezika za potrebe JU "Naše dijete" Tuzla, br. 01-4087-8/2019 od 11.08.2019. godine
 • Odluka o izboru

  najpovoljnijeg ponuđača u postupku usluge osiguranja imovine od požara za potrebe JU "Naše dijete" Tuzla, br. 01-3745-10-5/2019 od 16.08.2019. godine
 • Odluka o izboru

  najpovoljnijeg ponuđača u postupku usluge osiguranja stakla od loma za potrebe JU "Naše dijete" Tuzla, br. 01-3745-10-4/2019 od 16.08.2019. godine
 • Odluka o izboru

  najpovoljnijeg ponuđača u postupku usluge osiguranja motornih vozila za potrebe JU "Naše dijete" Tuzla, br. 01-3745-10-3/2019 od 16.08.2019. godine
 • Odluka o izboru

  najpovoljnijeg ponuđača u postupku usluge osiguranja zaposlenika za potrebe JU "Naše dijete" Tuzla, br. 01-3745-10-2/2019 od 16.08.2019. godine
 • Odluka o izboru

  najpovoljnijeg ponuđača u postupku usluge osiguranja djece za potrebe JU "Naše dijete" Tuzla, br. 01-3745-10-1/2019 od 16.08.2019. godine
 • Odluka o izboru

  najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke robe - proizvodi koji se koriste u građevinarstvu za potrebe JU "Naše dijete" Tuzla, br. 01-2869-11/2019 od 13.06.2019. godine
 • Odluka o izboru

  najpovoljnijeg ponuđača radovi na održavanju i popravku krova na objektu "Pčelica", br. 01-2774-7/2019 od 12.06.2019. godine
 • Odluka o izboru

  najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke radova - radovi na ugradnji prozora na objektu "Poletarac" za potrebe JU "Naše dijete" Tuzla, br. 01-2711-7/2019 od 10.06.2019. godine
 • Odluka o izboru

  najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke radova - radovi na ugradnji podnih obloga na objektu "Poletarac" za potrebe JU "Naše dijete" Tuzla, br. 01-2710-7/2019 od 10.06.2019. godine
 • Odluka o izboru

  najpovoljnijeg ponuđača za nabavku nabavku raznih prehrambenih proizvoda, br. 01-2546-10/2019 od 15.05.2019. godine
 • Odluka o izboru

  najpovoljnijeg ponuđača za nabavku nabavku ormarića za djecu, br. 2085/2019 od 05.04.2019. godine
 • Inforamcija

  o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja
 • Odluka o izboru

  najpovoljnijeg ponuđača za nabavku svježeg voća i povrća, br. 1685/2019 od 19.03.2019. godine
 • Odluka o izboru

  najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala, br. 1683/2019 od 19.03.2019. godine
 • Odluka o izboru

  najpovoljnijeg ponuđača za nabavku higijenskog materijala, br. 1450/2019 od 08.03.2019. godine
 • Odluka o izboru

  najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga - usluge čišćenja prostorija, br. 623/2019 od 31.01.2019. godine
 • Odluka o poništenju

  postupka nabavke - nabavka svježeg voća i povrća za potrebe Ustanove, br. 1224/2019 od 26.02.2019. godine
 • Odluka o izboru

  najpovoljnijeg ponuđača za - nabavku proizvoda od mesa peradi, br. 885/2019 od 08.02.2019. godine
 • Odluka o izboru

  najpovoljnijeg ponuđača za - nabavku mliječnih proizvoda, br. 802/2019 od 06.02.2019. godine
 • Odluka o postupku nabavke

  mliječnih proizvoda provedenog putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, br. 439/2019 od 24.01.2019. godine
 • Odluka o izboru

  najpovoljnijeg ponuđača za nabavku - namještaja za dječije vrtiće, br. 429/2019 od 24.01.2019. godine
 • Odluka o izboru

  najpovoljnijeg ponuđača za nabavku - kancelarijskog namještaja, br. 6455/2018 od 05.12.2018. godine
 • Odluka o poništenju

  postupka nabavke i ugradnje dječijih ormarića, br. 6454/2018 od 05.12.2018. godine
 • Odluka o poništenju

  postupka nabavke namještaja za dječije vrtiće, br. 6453/2018 od 05.12.2018. godine
 • Informacija

  o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja
 • Odluka o izboru

  najpovoljnijeg ponuđača - pekarski proizvodi, br. 6216/2018 od 23.11.2018. godine
 • Odluka o poništenju

  postupka nabavke igračaka, br. 6230/2018 od 23.11.2018. godine
 • Odluka o izboru

  najpovoljnijeg ponuđača - nabavka i ugradnja led sijalica, br. 6115/2018 od 16.11.2018. godine
 • Odluka o poništenju

  postupka nabavke pekarskih proizvoda, br. 5758/2018 od 01.11.2018. godine