Informacije za roditelje u vrtićima JU „Naše dijete“

05 Novembra, 2018

U kvalitetnoj vrtićkoj praksi primjenjuju se razni oblici saradnje sa roditeljima: kutak za roditelje, učestvovanje roditelja u radu grupe, „putujući“ torbačić, informacije za roditelje u vrtiću i roditeljski sastanci. Roditelji i odgajatelji su prepoznali vrijednost i važnost informacija za roditelje jer je roditeljima prije svega omogućen individualan pristup odgajatelju i omogućen cjelovit uvid u aktivnosti i interese djeteta.

Dobit za dijete

Kvalitetna razmjena informacija između roditelja i odgajatelja omogućit će kvalitetnije zadovoljavanje potreba djeteta u vrtiću, produbljivanje emocionalne veze između odgajatelja i djeteta te ojačati djetetov osjećaj sigurnosti.

Dobrobit za roditelje

Roditelj ima mogućnost bolje upoznati proces odgojno-obrazovnog rada u vrtiću i uslove u kojima dijete zadovoljava svoje potrebe i prava. U ovakvom obliku razgovora roditelj ima vremena pitati, iznijeti sugestije, zapažanja, a odgajatelj izdvaja vrijeme samo za roditelja.

Dobrobit za odgajatelje

Odgajatelj bolje razumije dijete i roditelje, vrijednosti i načine odgajanja. Odgajatelji imaju mogućnost razgovarati o očekivanjima roditelja i obrazložiti što roditelji mogu očekivati od odgajatelja i vrtića u cjelini.

Vjerujemo kako ste znatiželjni i želite saznati više o vašem djetetu: kako se igra s drugom djecom, koga bira za prijatelje, koje ga aktivnosti zanimaju, kako rješava nesuglasice sa drugarima, da li je zainteresovano za ponuđene aktivnosti, koje aktivnosti izabere samoinicijativno…

Individualni razgovori se u svim vrtićima Ustanove, za svaku odgojnu grupu, realizuju dva puta mjesečno, a po potrebi i češće na inicijativu roditelja.

Radujemo se Vašem dolasku!

Jesen u dvorištu vrtića “Poletarac“Kod krojača