Međunarodni dan djeteta

23 Novembra, 2020

U skladu sa programskim sadržajima odgojno obrazovnog rada u vrtićima,  a koji se odnose na obilježavanje značajnih datuma, obilježen je Međunarodni dan djeteta.Odgajatelji su razgovarali sa djecom o temeljnim slobodama i pravima koja pripadaju svim ljudskim bićima, prije svega djeci, s obzirom na tjelesnu i psihičku nezrelost nameće se potreba isticanja posebnih prava djeteta na zaštitu koja proizlaze upravo iz te činjenice. Upravo je to osnovno polazište Konvencije o pravima djeteta.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 20. novembra 1959. godine usvojila Deklaraciju o pravima djeteta, a 1989. godine Konvenciju o pravima djeteta kada je postignut globalni dogovor da djeci treba osigurati sve što im je potrebno za rast i razvoj i da je to odgovornost odraslih – roditelja, skrbnika, medija, donositelja odluka, stručnjaka i vlada.

“Čovječanstvo duguje djetetu sve najbolje što može dati“

 Deklaracija o pravima djeteta

Smajlići, najveselija družina u vrtiću PoletaracInformacija o radu Ustanove za Dan državnosti BiH