Obavještenje o upisu u novu pedagošku godinu

15 Juna, 2020

Poštovani,

U skladu sa Rješenjem sanitarnog inspektora u JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Naše dijete” Tuzla privremeno je obustavljen rad na 14 dana. 

Po ponovnom uspostavljanju rada Ustanove bit će produžen rok za upis prema javnom oglasu za novu pedagošku godinu, o čemu ćete biti obaviješteni čim Ustanova krene sa radom. 

Menadzment Ustanove

Preventivna obustava rada vrtićaObavještenje za roditelje