Pokretne igre kod kuće

11 Aprila, 2020

Pokret je nešto što je prirodno za dijete. Za dijete pokret je proces otkrića, stvaranja i inventivnosti, i kao takav budi posebnu radost i zadovoljstvo. Igre pokretom su preduslov za dalji razvoj motoričkih, ali i drugih vještina kod djeteta. Pokretne igre za djecu ne samo da doprinose boljem tjelesnom rastu i razvoju, nego isto tako i razvoju vještina motorike, socijalizacije, percepcije i mišljenja, govora.

Probajte ove igre  i zabavite se sa svojim mališanima kod kuće.

Ritmičke varijacije

Uz muziku različitog tempa izvodite različite aktivnosti: ustanite, sjedite, lezite. Ponovite to nekoliko puta uz muziku; sporo, brzo. Izvodite različite vrste pokreta: snažan kao vojnički, lagan kao leptirov, opušten kao lišće na vjetru. Neka tempo muzike koju slušate diktira vaše pokrete. Uključite maštu i prepustite se.

Ponovi

Pokažite djetetu sliku interesantnog sadržaja, a zatim je sklonite iz njegovog vidnog polja. Zadatak je da se ponove elementi sa slike (likovi, predmeti, pokreti..). Na kraju ponovo pokažite sliku sa zadatkom da se pronađe ono što se zapamtilo, kao i ono što se propustilo. Analizirajte izraze lica na slikama, raspoloženja, gestove, pokrete, položaje i izvodite ih sa djetetom.

More

Uz prikladnu muziku u pozadini izvodite pokrete različite dinamike. Zatim zadajte djetetu određene zadatke: “budi more”, “budi morski talas koji udara o stijenu”, “budi drveće koje se njiše”, “budi zemljotres” i td.

Igra bez riječi

Ova igra izvodi se bez riječi. Zamislite različite svakodnevne situacije i prenesite ih u pokret; roditelji koji vode dijete u vrtić, a zatim žure na posao; policajac na raskrsnici koji reguliše saobraćaj; prodavačica u marketu i td.

Baloni

Napušite balon ali ga nemojte vezati. Držite čvrsto balon da ne ispuše, a potom ga bacite i posmatrajte šta se dešava (balon će se okretati, poskakivati, uvijati, pištati). Eksperimentišite potom sa više balona. Zatražite od djeteta da opiše šta se dešava sa balonom kada ga pustite, razgovarajte o pravcima kretanja, obliku, zujanju.

Ogledalo

U ovoj igri dijete treba da bude vaš lik u “ogledalu”. Svaki put kada izvedete neki pokret dijete treba da ga ponovi. Kada vi podignete lijevo rame, lik u ogledalu istovremeno podiže desno rame, kada okrenete glavu u desnu stranu lik u ogledalu okreće glavu u lijevu stranu itd.

Kuća od stakla

Zamislite da ste ušli u kuću od stakla koje je krhko, lomljivo i oštro. Svaki pokret treba da bude lagan; pažljivo otvaramo vrata, hodamo meko uz šapat, nježno na vrhovima prstiju. Šapućući tražite od djeteta da hoda iza vas, a vi ga vodite u različitim pravcima. Od djeteta tražite da gleda oko sebe i šapatom vam kaže šta sve vidi oko sebe.

Čarobna torba

Ovo je varijacija klasične igre Čarobne torbe. U čarobnu torbu stavite nekoliko predmeta koju dijete nije vidjelo. Dok dijete sjedi zatvorenih očiju, vadite jedan po jedan predmet i njime dotaknite dijete po ruci. Dijete neka proba da pogodi čime ste ga dotakli. Zatim obrnite uloge.

Elzana Razić, dipl.edukator – rehabilitator

Brat i sestra najljepše se voleObavještenje