Dječija nedjelja

07 Oktobra, 2021

Svake godine u prvoj sedmici mjeseca oktobra u cijelom svijetu obilježava se „Dječija nedjelja, nedjelja, u kojoj se promoviraju prava djeteta.

Ove godine u vrtićima JU Naše dijete dječija nedjelja se obiježava u periodu od 04. do 10. oktobra 2021. godine, nizom prigodnih, višednevnih aktivnosti.

Snaga velikog srca male djeceSvjetski dan jabuka