Djelatnost

 • Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla se bavi predškolskim odgojem i obrazovanjem, djelatnošću od posebnog društvenog interesa koja obuhvata: odgoj, obrazovanje, njegu, zdravstvenu i socijalnu zaštitu djece uzrasta od 6 mjeseci do polaska u školu. Ustanova djeluje u okviru:

  Zakona o Javnim ustanovama,

  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju TK,

  Cjelovitih razvojnih programa za rad u predškolskim ustanovama,

  Godišnjeg programa rada Ustanove,

  Konvencije UN o pravima djeteta,

  Pedagoških Normativa i Standarda za predškolski odgoj i obrazovanje,

  Pravilnika o sadržaju i vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u predškolskim ustanovama,

  Pravilnika o ocjenjivanju i sticanju viših stručnih zvanja nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja.