Obilježen "Svjetski dan zdravlja"

11 Aprila, 2024

Povodom Svjetskog dana zdravlja, 7.aprila, u naš vrtić “Ciciban” smo
pozvali ljekara, tatu našeg malog drugara. Ljekar je sa djecom pričao o
zdravlju, važnosti i očuvanju zdravlja, zdravoj ishrani, tjelesnoj
aktivnosti i svim bitnim elementima zdravog života.
Kroz individualne preglede pokušali smo osloboditi djecu straha od
posjete ljekaru. Najhrabriji su se pregledali, i svi su dobili poklončić
koji će moći koristiti u svojim igrama.

Izložba dječijih radova “Proljeće”“Proljetna priča”