Rezultati podrške Fonda Volim Tuzlu

02 Decembra, 2019

U prostorijama Fondacije tuzlanske zajednice je u petak,  29.11.2019. godine, upriličeno 

potpisivanje Ugovora sa dobitnicima granta iz Fonda Volim Tuzlu. 

Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla je aplicirala na objavljeni konkurs sa željom da urediti dvorište vrtića Sunčica kojeg pohađa više od 200 mališana.

Zaposlenici vrtića su ranije sami započeli uređenje dvorišta iscrtavanjem igrica i sitnim popravkama ali i željom da postojeće klupe zamijene novim, osmišljavanjem prostora za sadnju cvijeća i bobičastog voća. Planirano je uređenje sportskog terena za igru, obnova postojećeg koša i postavka golova s mrežom čime će djeca dobiti priliku da se bave sportom na kvalitetniji način.

Drugi segment projekta obuhvatit će sadnju cvijeća i voća, a djeca će zajedno sa osobljem i roditeljima vrtića biti zadužena za sadnju i održavanje voćnjaka čime će djeca steći kroz igru i rad vještine sadnje i brige za biljke.

Posjetili smo RTV SlonU Koracima nade