U Koracima nade

04 Decembra, 2019

Povodom Međunarodnog dana djeteta djeca vrtića“Kolibri“ su posjetila Centar za djecu s višestrukim smetnjama u razvoju “Koraci nade“.

Kako je jedno od osnovnih dječijih prava,  pravo na igru, učenje, rad, druženje…tom prilikom smo planirali  i realizovali prelijepu, veselu  i kreativnu zajedničku aktivnost-radionicu sa našim drugarima.

Željeli smo poslati poruku na ravnopravno i socijalno uključivanje djece sa i bez teškoća u razvoju u lokalnu zajednicu.

Rezultati podrške Fonda Volim TuzluPosjeta Narodnoj biblioteci “Derviš Sušić”